Mô hình lọc khí Camfil trong bệnh viện

Mô hình lọc khí Camfil trong bệnh viện

Mô hình lọc khí Camfil trong bệnh viện

Mô hình lọc khí Camfil trong bệnh viện

Mô hình lọc khí Camfil trong bệnh viện
Mô hình lọc khí Camfil trong bệnh viện
Tiếng việt English

Mô hình lọc khí Camfil trong bệnh viện

Mô hình các cấp lọc trong hệ thống lọc không khí dành cho phòng mổ, phòng sạch dành cho bệnh viện theo tiêu chuẩn châu Âu: 

Để được hỗ trợ về tài liệu kỹ thuật, thông tin sản phẩm cũng như báo giá chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau đây:

 Download catalog

Nguyen Viet Hoang

Sales Department.

27 MEE Corp

Cell: + 84 919383505

Fax: + 84 862568463

Email: hoang@27mec.com.vn

Address: 340 Truong Chinh street, District 12, HCM city, Vietnam

Tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức
backtop