Cập nhật tiêu chuẩn lọc khí EN779 và Eurovent 4/11 - lọc Camfil (Camfil air filter)

Cập nhật tiêu chuẩn lọc khí EN779 và Eurovent 4/11 - lọc Camfil (Camfil air filter)

Cập nhật tiêu chuẩn lọc khí EN779 và Eurovent 4/11 - lọc Camfil (Camfil air filter)

Cập nhật tiêu chuẩn lọc khí EN779 và Eurovent 4/11 - lọc Camfil (Camfil air filter)

Cập nhật tiêu chuẩn lọc khí EN779 và Eurovent 4/11 - lọc Camfil (Camfil air filter)
Cập nhật tiêu chuẩn lọc khí EN779 và Eurovent 4/11 - lọc Camfil (Camfil air filter)
Tiếng việt English

Cập nhật tiêu chuẩn lọc khí EN779 và Eurovent 4/11 - lọc Camfil (Camfil air filter)

1. Updated EN779:2012
Ở đây có sự khác biệt giữa các phin lọc, thậm chí trong cùng một lớp.
a) Có gì trong Tiêu chuẩn mới EN779:2012?
Tại Camfil chúng tôi đã được làm việc ở một chất lượng không khí trong phòng tốt hơn. Vì vậy, không có ai hài lòng hơn so với chúng tôi, là từ năm 2012, một Tiêu chuẩn mới đặt ra với những yêu cầu khó khăn hơn.
 

upload_2014-8-19_13-41-33.
Hình 1 Một số hình dáng lọc Camfil điển hình
 • Hiệu suất trung bình: vẫn hợp lệ như vậy, không có gì thay đổi cho G4 - M6,
 • ME (Medium Efficiency) – DE (Discharge Efficiency):

- F7 > 35%
- F8 > 55% Discharging của vật liệu bề mặt sử dụng Isopropanol.
- F9 > 70%

b) Lớp lọc hiện nay cũng đòi hỏi giới hạn ME:

upload_2014-8-19_13-56-26.
Bảng 1 
Phân loại phin lọc không khí

Chú thích một số từ ngữ có ở Bảng 1:
- Final test pressure drop (Pa): Tổn thất áp suất (cuối) khuyến nghị thay lọc (Pa),
- Average arrestance (Am) of synthetic dust (%): Giữ lại trung bình (Am) bụi tổng hợp (%),
- Average efficiency (Em) of 0,4 µm particles (%): Hiệu suất trung bình (Em) của hạt bụi 0,4 µm (%),
- Minimum efficiency of 0,4 µm particles (%): Hiệu suất tối thiểu của hạt bụi 0,4 µm (%),
- Coarse: Lớp lọc thô (sơ cấp),
- Medium: Lớp lọc trung bình,
- Fine: Lớp lọc tinh (thứ cấp),
- Has to be reached: Đã đạt được,
- Sets filter class for F7, F8 and F9: Lớp lọc cho F7, F8, F9.

Đó là bắt buộc cho tất cả các báo cáo thử nghiệm bao gồm giá trị ME để tuân thủ:
 

upload_2014-8-19_14-16-31.
Hình 2 Báo cáo có giá trị nội bộ tại Camfil - R & D

Tại Camfil chúng tôi đã luôn đặt mọi nỗ lực vào việc cải thiện môi trường trong phòng. Vì vậy, không có ai hài lòng hơn so với chúng tôi, rằng từ mùa thu 2011 một Tiêu chuẩn bộ lọc không khí mới đặt ra yêu cầu khó khăn hơn. Thật không may, yêu cầu này không quá khó khăn như chúng tôi có thể nghĩ. Ví dụ, lọc Hi-Flo XLT7 của chúng tôi (một bộ lọc F7) có hiệu quả lọc tối thiểu là 56 phần trăm. Đối với một bộ lọc F7 Tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn mới đòi hỏi không quá 35 phần trăm. Tuy nhiên, điều đó không đáp ứng được mức chất lượng mà chúng tôi đã đặt ra cho bản thân mình. Thật vậy, sự phát triển của chúng tôi là hiệu quả so với trên thị trường, các bộ lọc tối ưu năng lượng sẽ được tiếp tục.
 

upload_2014-8-19_14-38-56.
Hình 3 Hình cột so sánh hiệu suất trung bình giữa lọc Camfil (màu xanh) và lọc Tiêu chuẩn (màu trắng)

2. Eurovent 4/11:

a) Giới thiệu:
Hãy tưởng tượng rằng bạn có khả năng để có thể loại bỏ tất cả các lớp lọc có chất lượng thấp ra khỏi thị trường.
Hãy tưởng tượng rằng chúng tôi có bằng chứng cho thấy lập luận của mình, trong những năm qua, hoàn toàn chính xác ......
Hãy tưởng tượng bạn có một công cụ chính thức và độc lập để so sánh sản phẩm lọc Camfil so với đối thủ cạnh tranh liên quan đến cả hai vấn đề:
Tiêu thụ năng lượng

 • Hiệu suất lọc
Camfil và Eurovent tự hào giới thiệu ...
Nhãn hiệu độc lập: Làm để so sánh bộ lọc

Thảo luận giá: 
+ Nói về IAQ (Indoor Air Quality)
+ Năng lượng
Chọn giải pháp tốt nhất: 
+ Tiết kiệm Năng lượng (Eurovent)
+ IAQ (EN779: 2011)
b) Nhãn Eurovent được dựa trên Tiêu chuẩn mới EN779:2012
 

upload_2014-8-19_15-8-2.
Hình 4 Lớp lọc và hiệu suất lọc tối thiểu được thể hiện trên nhãn Eurovent
​- Camfil sẽ không thấp hơn sản phẩm cao cấp nhưng thay vào đó sẽ tăng hiệu quả của các sản phẩm cấp thấp.

 

upload_2014-8-19_15-18-52.
Hình 5 So sánh hiệu suất trung bình giữa lọc Camfil và lọc Tiêu chuẩn
Chỉ có lọc F7 như là một Tiêu chuẩn khi mua một bộ lọc có thể tạo ra 40% chất lượng không khí trong phòng:
 • Vật liệu lọc: sợi thủy tinh F7 (Hi-Flo, Opakfil, v.v…) có hiệu suất lọc >50% - IAQ,
 • Tiêu chuẩn mới EN779:2011, chỉ yêu cầu 35% cho F7,
 • Có thể dẫn đến IAQ> 40%.

- Thị trường cấp thấp sẽ biến mất và đưa đến cho Camfil cơ hội để nâng cấp:

 • Dễ hiểu những gì bạn nhận được từ hiệu suất của bộ lọc

+ Hiệu suất lọc tối thiểu là hiệu suất “thực sự”.

 • Dễ hiểu tiêu thụ năng lượng của bộ lọc
 • Vật liệu lọc: sợi tổng hợp phải cải thiện để đạt được 35% ME (hiệu suất trung bình)

+ Trong hầu hết các trường hợp dễ dẫn đến tổn thất áp suất cao
c) Phân loại và Tiêu thụ năng lượng

upload_2014-8-19_15-36-16.
Hình 6 
Thể hiện mức Tiêu thụ năng lượng
 

* Nhận xét: Từ hình 6, cho ta thấy được rằng: "Thay đổi một bộ lọc từ mức C về mức A, kết quả trong tiết kiệm Năng lượng lớn hơn nhiều so với chênh lệch về giá cả.
 

upload_2014-8-19_15-43-14.

Phép tính so sánh:
- Tiết kiệm năng lượng: 1688 - 1020 = 648 kWh ≈ 60 $ /năm
- Giá chênh lệch cho người dùng ở châu Á ≈ $ 15 cho mỗi bộ lọc
d) Điều cần thiết để có thể phân loại các bộ lọc?
Tại Camfil chúng tôi có đủ các điều kiện sau để phân loại các bộ lọc:

 • Bàn thí nghiệm: EN779: 2011,
 • Cung cấp bụi: ASHRAE,
 • Báo cáo thử nghiệm: EN779: 2011.
upload_2014-8-19_15-49-20.
Hình 7 Phòng thí nghiệm để phân loại các bộ lọc
Nếu không có những điều kiện để làm thí nghiệm – Đối thủ cạnh trạnh của Camfil có thể kiểm nghiệm phân loại sản phẩm của họ như thế nào? Thường thì:
 • Sao chép của chúng tôi,
 • Chỉ cần đoán?
 • Đánh lừa xung quanh bằng một số bức hình.

- Tại Camfil mỗi khi khách hàng truy cập, thì:

 • Luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để hiển thị một báo cáo EN779:2012 hoàn chỉnh,
 • Tất cả các bộ lọc của chúng tôi phân loại hiệu quả năng lượng đều được kiểm tra và xác minh.

e) Chương trình chứng nhận Eurovent cho bộ lọc không khí hiện nay bao gồm các dữ liệu mới:

upload_2014-8-19_16-3-0.
Bảng 2
 Các dữ liệu mới trong Chương trình chứng nhận Eurovent
* Chú thích một số từ ngữ có ở Bảng 2:

- Filter media: Vật liệu lọc - Glass: Sợi thủy tinh,
- Basic design: Thiết kế cơ bản - Bag filter: Lọc túi,
- Depth/length: độ dày (mm),
- No of bags: Số túi,
- Media velocity: Vận tốc (m/s),
- Air flow rate: Lưu lượng (m3/h ),
- Initial pressure drop: Tổn thất áp suất ban đầu (Pa),
- ME: Medium Efficiency: Hiệu suất trung bình (%),
- Energy Consumption: Tiêu thụ Năng lượng (kWh),
- Filter class: Lớp lọc,
- Energy class: Lớp năng lượng,
- Basic design nomenclature: Cách đặt tên thiết kế cơ bản: XLT 7 (HFGP-592x592x640-10-25).

Sự kiện: 

- Nhãn Eurovent sẽ xuất hiện trên hộp lọc trong năm 2013,
- Dữ Liệu có sẵn trên www.eurovent-certification.com.

Tóm tắt: 

- Tiêu thụ năng lượng và hiệu quả lọc bây giờ so sánh với các số liệu chính thức từ đối thủ cạnh tranh tham gia Chương trình chứng nhận Eurovent.

Thông điệp: 

- Tiết kiệm năng lượng - nhưng không bao giờ thỏa hiệp về chất lượng không khí.
Bây giờ, sự lựa chọn là của chúng ta!

- "Tiêu thụ năng lượng thấp kết hợp với một chất lượng không khí trong phòng cao."
- Nhãn chưa được sử dụng bởi CFM, nhưng bạn vẫn có thể bắt đầu bán vào ngày mai!
- Chứng nhận được đặt ra cho các sản phẩm được lựa chọn.

Để được hỗ trợ về tài liệu kỹ thuật, thông tin sản phẩm cũng như báo giá chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau đây:

Nguyen Viet Hoang

Sales Department.
27 MEE Corp
Cell: + 84 919383505
Fax: + 84 862568463
Email: hoang@27mec.com.vn
Address: 340 Truong Chinh street, District 12, HCM city, Vietnam
Website: www.27mee.com.vn

Tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
Đối tác
Tin tức
backtop